سرزنده کردن دیوارها

دادن شادابی و سرزندگی به اتاق با برگ‌های سبز

شادابی و سرزندگی دیوارهای اتاق با برگ‌های سبز و زیبا

آیا شما به دنبال راهی برای آویزان کردن وسایل خود نظیر کت یا کلیدهایتان می‌گردید ؟ طراح این محصول علاوه بر نگهداری وسایل‌تان به فکر زنده کردن دیوارهای اتاق‌تان هم بوده است . در واقع برگ‌ها طوری طراحی شده‌اند که با قرارگرفتن روی میخ‌ها شادابی و سرزندگی را به دیوارهای کسل‌کننده اتاق شما هدیه می‌دهند .

طراح : Jeong Hwa Jin
Advertisements